Why They Can’t Steal You

Image

“Happy are you when people insult you and persecute you and tell all kinds of evil lies against you because you are my followers. Be happy and glad, for a great reward is kept for you in heaven. This is how the prophets who lived before you were persecuted.” (Matthew 5:11)

It really is a godly evening! To be one of Christ’s disciples, one must deny himself and take up his own cross. Yes, you read that right. Denying oneself is by turning your back to life impurities and by not repeating them. A true disciple follows Christ and everything is all right. But we were told that by living this world where insecurity sometimes reign, God is there to help us up like a little voice calling from the bottom of our hearts – this is what we call conscience. We may as well follow the rule of parallelism, and that, we may be consistent with our words and deeds. In a broader sense, being a disciple of Christ is not all of life’s pleasures. Remember that Christ himself face all of the evil’s temptations to lure him down, yet, GOD is always on the rescue to save His own son. In the same manner, as people of GOD, we are loved the same way He loves His own son. Never will He forsake us and let us fall into the trap of the evil because we are His children. Only a fool would ignore his child and let him fall down to a cliff.

Moreover, GOD the Almighty will not follow us. We must be the one to follow Him…and everything will be all right. How overflowing is the joy I am feeling right now! Nothing or no one can equalize with the joy that comes from the salvation of GOD! No matter what revelations or false talks I hear, that I have tons of haters out there, in which I had no idea for too long, I still am glad and I still praise the LORD! He didn’t leave me and He persecute even those who try to bury me down. With His stone axes, He destroys them while here I am peacefully sleeping and enjoying all the foods on the table that my good family prepared for us.

The Bible also says that when you love only your friends, there’s nothing special about that. Even the taxpayers do that! Why not love those who persecute you and pray for them, instead? The world would be more peaceful if we spread the love, not the animosity. (Matthew 5:43-48)

Even if you shoved to my face how many haters I have, GOD will always be bigger and will be the biggest among anything or anyone. What would a mere being do to me? Still, none of the least things I hear or not anyone can defeat GOD who shows mercy and gives justice to those who deserve them. I have GOD, my family, my few true friends, and my only love who give me the love that anyone would feel more than blessed of. 🙂

“You have heard that it was said, ‘An eye for an eye, and a tooth for a tooth.’ But now I tell you: do not take revenge on someone who wrongs you. If anyone slaps you on the right cheek, let him slap your left cheek, too. And if someone takes you to court to sue you for your shirt, let him have your coat, as well.” (Matthew 5:38-40)

“Go on and try to bring me down, I will be rising from the ground…” No one can steal my faith in the Lord. No one can bribe me of my loyalty to my loved ones. No one can spare my dreams and principles. I live straight and do what I think is right. I accept my human fallibility and that will not stop me from following Him and will not destroy the precious gifts I am now enjoying. (Oh, what? Redundancy’s great!)

My dear readers, this is more than a warning. Know who you are dealing with and do not offend the wrong person. It is always better to be humble in everything that you do and just let people judge you for that. Anyway, words might stab but dignity and faith will not be perished. If words can paralyze, deeds can kill. But let GOD do the justice. Now that the Anti-Bullying Bill in the Philippines has already been passed as a law, you know that will happen next. Continue conquering the world with kindness. GOD will save us from life’s trap and even warns us before a trap was planned even by the best planner. Remember that no matter how excellent and clean a trap may seem, we are already shield by GOD. Just always be on the lookout and combat them with the teachings of Christ. Grow up. Save your time for more worthy tasks. Wise people demonstrate more and explicate less. A good person is not good when he has bad intentions. Jealousy could be the ugliest trait, don’t live with it.

Thanks for dropping by, children of GOD!

by: Samantha C. De Guzman

(NO PLAGIARISM)

FOOLISH TALK

(Quoted from the book of Sirach, chapter 27, verses 11-15. A daily dose of Good News for the renewal of our faith and for the correction of our human mistakes.)

“When devout people talk, what they say always makes sense, but foolish people are always contradicting themselves. When you find yourself with stupid people, look for some excuse to leave, but when you are with serious-minded people, stay as long as you can.

The stories that foolish people tell are offensive, and they make jokes about the worst kinds of sin. When such people curse, it is enough to make your hair stand on end, and when they start arguing among themselves, all you can do is to stop up your ears. It is painful to listen to them insult each other, and such blistering can lead to violence.”

Bakas ng Kahapon (Part 1)

Image

(To my readers, you can translate this page, but I am so sorry that all texts can’t go the way I addressed them. I will write for you the next time in English so we all can be happy!)

Matagal ko na ring nais sumulat gamit ang wikang Filipino…matagal-tagal din akong nag-attempt na sumulat na lamang gamit ito upang mas maraming kababayan ko ang makaintindi ng lubusan. Noong nagdaang gabi lamang, tinanong ko ang aking sarili kung bakit nga hindi ko subukan nang maipahayag ko ang aking mga saloobin gamit ang aming sariling wika.

Lubos kong ikinagagalak yaong mga taong marurunong kumanta at nabibigyan ng pagkakataong makapag-record ng kanilang sariling mga kanta, orihinal mang komposisyon o cover lang. Para bang mga kerubim na umaawit sa langit ang kanilang mga tinig at kay sarap pakinggan? Ako, rin. Minsan din akong nangarap na maging isang tanyag na mang-aawit. Madalas akong kumakanta kahit saan o kahit pa man sa isipan ko lamang. May mga pagkakataon din na matagal bago ako dalawin ng antok dahil ba sa dami ng bumabagabag sa isipan ko at umaawit na rin ng kantang napakinggan ko ng sandali lamang. Marahil, LSS ang tawag sa ganoong sitwasyon or Last Song Syndrome. 

Isa akong taong kinalakhan ang musika. Musika ang nagbigay-buhay sa makulay kong buhay. Bata pa lamang ako ay nasa puso ko na talaga ang pagkanta. Nagsimula siguro ito n’ong matutunan ko ang iilang salita na kayang sambitin ng mga bata, “Mama”, “Papa” “Meeeh(Milk)”, atbp. Lumipas ang ilang taon, natutunan kong ihele ang sarili ko gamit ang mga kantang bayan na naririnig ko sa mga nakatatanda.

Pagtungtong ko ng paaralan, mas lumawak ang nalalaman ko sa Musika. Marami akong naging kaibigan dahil sa larangang ito. Isa na ang children’s choir, ang pinakaunang pangkat na nasalihan ko noon sa Elementarya. Aaminin ko, mahilig na akong kumanta noon pero pag-apak ko sa bahay ng aming trainor, napayuko ako sa kahihiyan dahil hindi pa ako ganoon kahusay. “Huwag dapat sintunado,” ‘ika nga nila. Nasa ikaapat na baitang ako noon taong 2003, at tuwing Sabado ay may pagsasanay kami sa bahay ng yumaong si Gng. Esther Castro. 

“If there’s one more gift I’d ask of you, Lord, it would be peace here on earth. As gentle as your children’s laughter all around, all around.” Isa lamang ‘yang Mass song na One More Gift na una kong natutunan kay Gng. Castro. Marami-rami pang mga awit kaming natutunan sa kanya, lalo na ang mga kantang pamasko. Nagkataon kasing Disyembre noon at sa tulong na rin ni Sister Ruiz, ang aming director, nasubukan naming pumasyal sa buong bayan habang nangangaroling. Hindi lamang ordinaryong carolling ito sapagkat tuwing Sabado ang pagsasanay namin at mayroon pa kaming uniporme na ipinagawa pa. Kulay pula na bestidang lampas tuhod ang para sa mga babae, at pulang suit naman sa mga lalaki. Lahat kami ay mayroon ding Santa’s hat. Napakaganda ng aming mga kasuotan at hanggang ngayon, taong 2013, nasa akin pa ‘yong damit kong ‘yon. Memorable, eh! Pagkatapos ng klase sa hapon, may sumusundo sa aming dyip. Mula sa eskwelahan, habang dala-dala ang mga kasuotang gagamitin natin, dumidiretso kami sa bahay ni Gng. Casto upang doon na magpalit at mag-ayos. Kay sarap magbalik-tanaw! Naaalala ko pa ang mg tawanan at asaran namin. Doon din ako nakakilala ng mga kaibigan kong mas nakatatanda na tinawag kong “Ate” o “Kuya.” Pagkatapos mag-ayos, handa na kami. Dala ang dalawang organ, lulan ng dalawang dyip at sasakyan nila Sister Ruiz at ni Gng. Castro, papunta na kami sa tinawag naming First House.

Hindi ko maipaliwanag kung gaano kami namangha sa unang bahay na dinaluhan namin. Napakalaki at napakaluwang ng bahay na iyon. Maraming pasikot-sikot at napakasarap ng mga inihain nilang pagkain sa amin. Pero syempre, bago kami kumain, awit muna ng mga kantang pamaskong handog namin sa may bahay. Pagkatapos noon, iniabot na ang sobre kay Sister Ruiz.

“Sa may bahay, ang aming bati “Merry Christmas ng maluwalhati!” Ang pag-ibig ‘pag siyang naghari, araw-araw ay magiging pasko lagi. Ang sanhi po ng pagparito ay BABATI NG MALIGAYANG PASKO!” Naiiba rin ang liriko ng aming mga kanta, hindi ordinaryo. May mga parte ng kantang pinapalitan sa bawat ensayo namin.

Lumipas ang ilang kabahayan at matapos ang ilang araw, narating din namin ang St. Lucy’s Eye Center sa may Dagupan. Iyon na siguro ang pinakaengrandeng carolling na naranasan ng children’s choir. Naroon lahat ng mga doktor, pasyente at empleyado na tutok na tutok sa amin habang masiyang tumutugtog ang dalawa naming pianista habang kaming mga choir members ay ramdam na ramdam ang kantang pamaskong namumutawi sa aming mga labi. Si Gng. Castro ay taas-noo habang ikinukumpas ang kanilang kanang kamay sa bawat pagbaba at pagtaas ng timbre ng musika.

(“Magpapatuloy….”)

Diary 101

Conversation deleted. 

It would be a violation of our privacy to blog this, but I cannot think anything better than release it here and pray to GOD. The clock is ticking; I switched off my air-cooling system. Just to get a grip on my laptop and write everything, I am standing this suffocation inside my room.

12:09AM – I opened my Facebook account and finally decided to change a portion of it, back from what it has been before. Tomorrow, I think, it would break the whole world. (No, I am not a Hollywood star or something that they stalk me and my profile 24/7) What I meant was, many would blabber about that.

12:15AM – I finished typing the paragraph above this one, and, yet, I haven’t gone to what I am supposed to say. Okay, here we go….

Never did someone called me into names that hurt me. Never did someone caused so much pain inflicting words to me. Yes, I admit to being tactless at times. As a human, let me recount my verdict…whenever I hear names or events that I don’t like, I tend to be talkative until the person whom I talk to become annoyed, or worst, become mad at me like there’s a halo of fire above his head. That is why, in return, I was caught off guard with a bullet hitting me bull’s eye. Wow! That is just magnificent.

I dubbed myself as the “SARCASM QUEEN” and someone hated me for that. Who’d have loved somebody who speaks of irony that  you’d not believe his sincerity in the end? Nobody.

Pardon me.

Who’d have dealt with someone who is argumentative? Never would anyone waste time on a person who likes talking about ‘nonsense things.’

Who’d have dealt with someone who is moody? Never would anyone lose his crafts and play nuts with someone. Who is he, by the way? I am not him.

Who’d have dealt with someone who is childlike? Being childlike is different from being childish. These two things have different meanings –  the latter is thinking and acting like a child, while the first one is just mimicking what a child does. Never would anyone push his luck on acting like a babysitter to someone who acts like a child.

Who’d have dealt with someone who thinks that walking away is the best answer to heal all the wounds? If love is true, then, it must be endless; it can stand the test of time.

12:28AM – I am still typing, while the LED lighting of my smartphone is blinking amber. Wait, do I need to recharge it? Not, yet. Keep on typing, Sam. My dear readers, please let me. This is the only way where I can find myself. I need to find myself, I am lost. If only I can talk to anyone who can make me feel better, I will. But I exceeded my unlimited call’s normal terms of usage, and this is my last option.

Whenever I hear such things, I tend to be silent until the words sink in to me. Holding a grudge isn’t right, that is what my father always tell me. If you want to live a peaceful life, set things free. All right, so as of now, I already cleared my mind in preparation of the moving on process. You are an avid reader of my blogs if you remember this line from me, “If someone throws you a stone, throw back a bread, instead.” It really is painful and inappropriate to hear one-shot bullet of words from the lips of an angel. And knowing that the reason behind your being tactless are the same reasons of your old arguments.

They say, past is senseless. But for me, past is the connection between the present and the past present. If you say that past is not important, then, there could be no time at all or time is not passing by; the earth is not rotating on its axis and it is not revolving around the sun.

No one would say “I miss you” to someone they just bump into a street in their first meeting. No one would reminisce the old, good times. Am I making sense here? If there is no past connection between two persons, there is no ‘missing you’ at all. So, past matters. Long live, Marshall Matthers.

12:43AM – I turned on my air-conditioning system, in exchange of my electric fan.

As far as I can remember, this is the first time that I got busted on blogging per pressure, or, if not, maybe the third or fourth?

12:47AM – I am supposed to be blogging, directly. Go direct to the point, Sam!

Well, thank you. Thank you for interfering with me. I know I am not perfect. There are things that I can’t help but argue with you. You already know the reasons why. Then, again, if it’s for the best, let’s go for a change, or let me find myself and admit my faults. At this point in time, I already did and I prayed for us. You even seemed to misinterpret that, again. I am so sorry. Man, I cannot blame you, eh? If it is not because of my being childlike, moody, jealous, argumentative, we would’t fall of that issue between a world-class concert and a concert for all. Yes, we differ. MUSIC has a deeper meaning to me, or not to you? It comes from the heart and not for mere entertainment. Howdy? How ridiculous it is to lose our nerves for an excellent and renowned artist worldwide to a babe who is just getting there to the arena and make music for LOL? I hate it when I argue with you. Because when I do, I get a personal attack, in return. Whenever I critic the people you idolize, I just got a bad back. Sorry, please forgive me. I didn’t mean them. You know the reasons why.

That’s why I am loosening the belt. You have your time, go find your happiness, and fight for it! Even if it would cause you a dime, why not? Even if I would be the dime, why not? Spades, tsk tsk…

Remember that the only reason why we’ve been going through this over and over is because of our ineffective delinquent solutions. I messed up, you messed up so we cut the rope. Sobresaliente!

1:01AM – May you have a peaceful sleep, dear friend. Thanks for your consideration. I need a rest, too.

(Dear readers, I’ll get back to you soon, I promise. Thank you for dropping by. Salamat sa pagdamay!)

by: Samantha C. De Guzman

(NO PLAGIARISM)

Inside the Paint

“Drop the HEAT! Oh, no, PACE be with you. Don’t SPUR me.”

Credits to National Basketball Association Logos.
Credits to National Basketball Association Logos.

(Thanks to Mr. Bernard Joseph De Leon, I changed the blog title from “Back to the Basics” to “Inside the Paint.”)

The lights are well-off, and people nag at you to rescue their own team; some do bully and speculate one another. I don’t think that just keeps you to be “IN” with this National Basketball Association fever! I, myself, has no affiliations with that basketball bandwagon or in any sport, even if my boyfriend is a basketball player (FOR SHOUTING OUT LOUD!). I am no sporty chickie, no sickie.

To those who don’t have the slightest idea what’s going on their TV screen, except them knowing how to read scores and feeling determined to crank up the other people on both team, well, they are certainly just like ME. To those who know only a few things to where it originated for that PE bluff quiz, they are just like ME. To those who team up with their father and fight for what team he’s on, they are like ME. To those who just laugh and feel happy whenever they won, that’s ME.

This is NO big deal, really, and I don’t give a wreck to the coalitions happening promptly on Facebook, Twitter, etc. “Check yourself before you wreck yourself.” How I like this line of Jade from The Abandon Trilogy by Meg Cabot. Now, I am evaluating myself to how fanatic I am of basketball leagues and the answer is, “Not that much.” or “It’s okay. You switch on the TV, I’ll watch with you.”

Basketball plays a big part on the hearts of Filipinos. It’s more than a wishing well that all impossibles can be possible. If there is a will, there is a way; if there is a time, there is that star player who can shoot the ball in any way that he can. I know, this is very general in my own sense and I am not ashamed of my instincts on how I see this sport. Actually, in every game, I do receive updates via text messages, and I do admit the fact that I am also igniting the heat when our father-and-daughter’s-team is playing well on that quarter. Sometimes, I converse with my few friends who have deeper knowledge and passion about basketball and…boooooom! I am already enlightened and pissed with the other team’s allegations, something like that.

Dear peeps,  I am Samantha C. De Guzman, and I am proud of what I know about basketball. 

Maybe it is a big question why I wrote this, yet, I am welcoming everyone with a break! Now that I am back here on WordPress, let’s just be cool for the meantime and enjoy our lives. Break the ice, dude!

by: Samantha C. De Guzman

(NO PLAGIARISM)