What’s Your Paper Type?

“Ang mga tao ay may kanya-kanyang “PAPEL” na ginagampanan ngayon. May ibang tulad ng pad paper, bond paper, specialty paper at mayroon ding ganoon sa sandpaper. 

Ang mga iba ay sobrang mapapel na,  may iba ay nagpapakapal pa lamang…ang iba manipis, at sa kasamaang palad, may ibang wala.

Ngunit anuman ang papel mo sa buhay, siguraduhin mo lamang na maganda ang hangarin mo at wala kang tinatapakang ibang tao. Hindi masama na “pumapel” ka sa iba, basta’t alam mong hindi ka naninira at wala kang ginagawang masama.” – Samantha De Guzman

“WORD WAR” Thursday

“Words came from ideas; from words, thoughts are formed into sentences. Sentences make a paragraph. When put together, paragraphs become a story. From a story, we make books. And books stir up philosophies. Philosophies constitute life. Life, then, is a brainchild of ideas!”

by: Samantha C. De Guzman

(NO PLAGIARISM)